Privacycookiebeleid

Fotolight, gevestigd aan Venenweg 21
1161 AK Zwanenburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
http:\\www.fotolight.nl
Venenweg 21
1161 AK Zwanenburg
+31 20 4977025

 

Fotolight zorgt voor gegevensbescherming en is te bereiken via erica@fotolight.nl

 

 

1.     Persoonsgegevens die wij verwerken

Fotolight verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Bedrijfsnaam
– Functie
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

 2.     Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Fotolight verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

3.     Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Fotolight bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Alle persoonsgegevens (zie punt 1) worden bewaard zo lang u klant bij ons bent en/of gebruik maakt van onze diensten. Wij hebben de persoonsgegevens namelijk nodig om in de tussentijd contact met u op te nemen ten behoeve van onze dienstverlening en om de administratie bij te houden.

4.     Delen van persoonsgegevens met derden

Fotolight verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

5.     Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Fotolight gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Fotolight gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Social media cookies
Social media cookies zijn cookies die functionaliteiten van social media websites mogelijk maken. Bijvoorbeeld een Google Maps-plattegrond met interactieve routebeschrijving, een ‘like’-knop voor Facebook, een ‘deel’-knop op Twitter of het afspelen van een YouTube-video die op één van onze pagina’s is opgenomen.

Social media cookies worden door de social media zelf geplaatst. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven.

Google Analytics (Analyse)
Wij maken gebruik van een service van Google genaamd Google Analytics om ons te helpen begrijpen hoe bezoekers omgaan met de website. Zo zien wij welke pagina’s bezocht worden, hoe lang de website bezocht wordt en wanneer mensen uitstappen. Deze informatie gebruiken wij vervolgens weer om de website te verbeteren.

Met Google hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten voor het delen van data. Wij delen geen onnodige gegevens met Google en IP-adressen worden anoniem verzameld.

  • Naam: _ga, _gid, _gat
  • Delen: Google deelt geen anonieme data met derden (privacybeleid Google)
  • Duur: Dit cookie wordt na maximaal twee jaar verwijderd

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

6.     Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar  erica@fotolight.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Fotolight wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

7.     Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Fotolight neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via  erica@fotolight.nl.